Siirry sisältöön

Kase ERKKA

Erikoiskasviviljelijäksi yhteistyöllä

Kase ERKKA -hankkeen tavoitteena on saada lisää erikoiskasvien viljelyä alueelle sekä useampia viljelijöitä, jotka saisivat lisätuottoa pelloistaan. Hankkeen toimilla levitetään tietoisuutta erikoiskasviviljelystä mahdollisuutena pienille tiloille. Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia sopimusviljelykumppaneita sekä lisätä kontakteja yritysten ja viljelijöiden välille.

Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen toteutusaika 1.12.2022-30.11.2023.

 

Hankkeessa tehtävät konkreettiset toimenpiteet

Tiedottaminen ja viestintä

 • Tiedottaminen on keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisen kannalta. Pyritään tavoittamaan mahdollisimman kattavasti maanviljelijät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tahot.

 • Tiedottamista tehdään niin some- kuin printtimainonnnalla, sekä suoramarkkinoinnilla verkostoja hyödyntäen.

 • Hankkeen toiminnasta tiedotetaan myös osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, joissa mahdollisuus tavoittaa ja kontaktoida kohderyhmää.

Tiedotustilaisuudet erikoiskasviviljelystä, sen kannattavuudesta sekä markkinatilanteesta

 • Tutkimustulosten kansanomaistaminen ja tiedon jakaminen tilaisuuksissa.
 • Lisätiedon tuottaminen erikoiskasvituotannon kannattavuudesta.

 • Aktivointitilaisuuksien järjestäminen lähellä viljelijöitä esim. kylittäin seutukunnan alueella, jolloin kiinnostuneiden osallistumiskynnys mahdollisimman matala.

Tuotantokustannus- ja kannattavuuslaskelmien laatiminen

 • Peruslaskelmien tekeminen, ymmärrettävän tiedotusmateriaalin tuottaminen ja sen jakaminen.
 • Tuotantokustannuslaskelmien tekeminen sopimusviljelijöille ja myös jalostajille.

 • Viljelijän tilanteen diagnosointi ja kehittämisehdotuksen tekeminen.

 • Laskelmien avulla pyritään osoittamaan erilaisten yhteistyömuotojen ja toimintatapojen kannattavuus ja näin madaltaa kynnystä erikoiskasviviljelyn aloittamiseksi ja saada mukaan uusia viljelijöitä.

Verkostoyhteistyön kehittäminen

 • Viljely- ja jatkojalostuskoneiden yhteiskäytön kustannuslaskenta osuuskuntatoiminnan näkökulmasta.

 • Markkinoiden ymmärtäminen ja nykyisten yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen.

 • Verkostosopimusten rakentaminen sopimusviljelijöille ja niille, jotka ovat aktiivisemmin mukana.

 • Yhteistyön kehittäminen löytämällä osuuskuntatoiminnan kannalta kestävällä pohjalla olevat toimintamallit ja laatimalla yhteistyötoimintojen sopimusmääritteet.

Suositusten kokoaminen erikoiskasvilajien soveltuvuudesta alueellemme sekä kannattavan erikoiskasviviljelyn edellytyksistä

 • Mitä edellytetään mm. maalajin, lannoituksen ja koneiden osalta, minkä verran mm. koneita voidaan hyödyntää yhteiskäytössä, vastuunjako mm. taimikasvatuksen, peltokasvatuksen, käsittelyn ja markkinoinnin osalta.

Jenni Kentala, projektipäällikkö

Jenni Kentala

projektipäällikkö

KASE ERKKA - Erikoiskasviviljelijäksi yhteistyöllä

Puh. 040 5568788

jenni.kentala@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi