Siirry sisältöön

Biohiilen valmistuksen työnäytökset

Kaustisen seutukunnan HIILEKAS-hanke on hankkinut biohiilen valmistusta varten pyrolysointilaitteiston. Kun biomassa muunnetaan pyrolyysiprosessilla biohiileksi, noin puolet biomassan sisältämästä hiilestä varastoituu pitkäaikaisesti biohiileen, eikä kaasuunnu ilmakehään hiilidioksidina. 

Kaustisen seutukunnan alueella potentiaalisia biohiilen raaka-aineita ovat metsäbiomassa, maatalouden erilaiset sivuvirrat, puutarhajätteet, kierrätyspuutavara, kutterilastu ja muut puutuoteteollisuuden hukkamateriaalit, käytöstä poistetuilla turvetuotantoalueilla kasvatettavat nopeakasvuiset puulajit sekä biohiilen valmistuksessa mahdollisesti hyödynnettävät muut kasvit.

Biohiilelle löytyy hyvin paljon erilaisia käyttötapoja; maaperänparannus, kasvualustat, suodatus: vedet ja kaasut, pilaantuneiden maiden ja vesien puhdistus, kompostointi, biokaasuntuotanto, rehulisäaine, kuivikkeet (eläinsuojat), kosmetiikka ja rakennusmateriaalit.

Seuraavat työnäytökset järjestetään: 

7.6. Kaustisen Kuihailut -tapahtumassa
6.7. Vetelin kesämarkkinoilla
30.7. Halsuan Miljoonaraveissa
31.8. Lestijärven Muikkumarkkinoilla

Tervetuloa!
 

Löydä nopeasti etsimäsi