Siirry sisältöön

KAIKUMA

Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluiden kehittämishanke

Tervetuloa KAIKUMA-hankkeen sivulle!

Unescon hallitustenvälinen komitea nimesi kaustislaisen viulunsoittoperinteen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon kokouksessaan 15.12.2021. 

KAIKUMA-hankkeella Kaustisen seutukunta on mukana mahdollistamassa aineettoman kulttuuriperinnön kehittämistä seudun veto- ja pitovoiman kasvattamisen sekä matkailun näkökulmasta.   

Kulttuurimatkailun ja digitaalisen löydettävyyden koulutukset ja työpajat

Tervetuloa mukaan Kaustisen seutukunnan KAIKUMA –hankkeen järjestämiin valmennuksiin ja työpajoihin. Koulutukset sopivat monenlaisille toimijoille (matkailu, tapahtuma- ja kulttuurialoilla toimivat yritykset, yhteisöt, yhdistykset, freelancerit ja näihin aloihin monin tavoin liittyvät muut yritykset ja toimijat) Kaustisen seudulla, joten tule mukaan avoimin mielin! 

  • Lokakuun koulutuksissa opitaan, miten paikallisista kulttuuriresursseista ja ideoista voidaan rakentaa toimivia tuotteita, ja miten, missä ja kenelle luovan matkailun palvelutuotteita myydään.  

  • Marraskuun koulutuksessa puolestaan pureudutaan digitaaliseen löydettävyyteen - miten omien verkkosivujen löydettävyyttä voi parantaa?  

Voit halutessasi osallistua yhteen tai kaikkiin koulutuspäiviin. Osallistujamäärä koulutuksiin on rajallinen, joten ilmoittauduthan pian!  

Koulutukset ovat maksuttomia ja sisältävät kahvi/ruokatarjoilut. Huomaa kuitenkin, että peruuttamattomista poisjäänneistä perimme 50€ 

Ilmoittaudu tästä

Koulutusten aikataulu ja sisältö

Kotipesä kuntoon! - Digitaalinen löydettävyys ja kotisivujen kunto 

Aika ja paikka: Lauantai 5.11.2022 klo 10:00 – 14:00 Halsua, Halsuan kotiseutumuseo 

Miten verkkojalanjälkeä eli digitaalista löydettävyyttä voi parantaa? Valmennus alkaa lyhyellä introlla, miten hakukoneiden logiikka ja -prosessi toimivat. Intron jälkeen osallistujat tekevät omille kotisivuilleen digitaalisen analyysin kahdella eri ilmaisella ohjelmalla. Analyysin tulokset puretaan yhdessä läpi ja jokainen osallistuja listaa toimenpidesuunnitelman, mitä sisällöllisiä ja teknisiä muutoksia verkkosivuille tulisi tehdä. 

Kouluttajana matkailun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija ja Visit Finland Akatemiavalmentaja Kirsi Mikkola 

Lisätietoa kouluttajasta ja koulutuksesta: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatemia/valmennusaiheet/kirsi-mikkola 

 

 

Menneitä koulutuksia:

Ideoista teoiksi – lisää toimintamahdollisuuksia kulttuurialoille osa 1/2 

Aika ja paikka: Perjantai 21.10.2022 klo 16:00 – 19:00 Kaustinen, Pelimannitalo 

Kouluttajana Visit Finland Akatemian kulttuurimatkailuvalmentaja Maija Sydänmaanlakka 

Koulutuksessa työstetään yhdessä sitä, miten paikallisista taide- ja kulttuuriresursseista on mahdollista rakentaa matkailijoille suunnattavia kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita. Miten kulttuurialan toimijat; taiteentekijät, työryhmät ja kulttuurin välittäjäporras asemoituvat kulttuurimatkailun palveluntarjoajina. 

Valmennusta suositellaan erityisesti kulttuuri- ja taidealan toimijoille; freelancereille, kulttuuritaloille, työryhmille, kulttuurituottajille ja muille kulttuurin välittäjäportaan toimijoille. Valmentaja Maija Sydänmaanlakka on kulttuurituottaja, laulaja-näyttelijä ja matkailualan ammattilainen, jolla on vahva kokemus ruohonjuuritason tekemisestä. 

Valmennus sisältää luento-osuuden ja työpajaosion 

Lisätietoa kouluttajasta ja koulutuksesta: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/akatemia/valmennusaiheet/sydanmaanlakka-maija 

 

Ideoista teoiksi – lisää toimintamahdollisuuksia kulttuurialoille  - osa 2/2 

Aika ja paikka: Lauantai 22.10.2022 klo 10:00 – 14:00 Kaustinen, Pelimannitalo 

Työpajakokonaisuuden toinen osa. Kouluttajana Visit Finland Akatemian kulttuurimatkailuvalmentaja Maija Sydänmaanlakka 

 

 

 

Hankkeen julkaisuja

Elävän perinnön seutu -kartta - lataa itsellesi ja tutustu elävän perinnön kohteisiin Kaustisen seudulla!

Elävän perinnön seutu-kartta
Elävän perinnön seutu-kartta

Minun päiväni perinteen parissa -sarja

Tutustu Kaustisen seutukunnan asukkaisiin, joiden arkipäivässä perinne ja soittaminen ovat luontevana osana elämää:  


Minun päiväni perinteen parissa -sarja

Kaustislainen viulunsoitto Unescon luetteloon -lyhytdokumentti

Hankkeen tiedotteita

Mistä KAIKUMA hankkeessa on kyse? 

Unescon hallitustenvälinen komitea nimesi kaustislaisen viulunsoittoperinteen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon kokouksessaan 15.12.2021. 

Kaustisen seutukunta on mukana mahdollistamassa aineettoman kulttuuriperinnön kehittämistä seudun veto- ja pitovoiman kasvattamisen sekä matkailun näkökulmasta.   

  • Selvitetään Kaustislaisen viulunsoittoperinteen ympärille syntyvän seudun matkailu- ja palveluyritysten toimintatapojen ja tuotteiden kehittämismahdollisuuksia. 

  • Vahvistetaan toimijakenttää kehittämällä kulttuurimatkailun arvoketjuja sekä luodaan ja pilotoidaan uudenlaisia matkailutuotteita aineettoman perinnön teemoissa.  

  • Osallistetaan ja sitoutetaan kehittämiseen mukaan alueen eri toimijoita ja sidosryhmiä  

  • Hankkeessa toteutetaan mm. virtuaaliseen ja perinteiseen matkailuun sekä aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyviä selvityksiä, järjestetään tapahtumia ja työpajoja, toteutetaan fyysisiä ja virtuaalisia kulttuurimatkailun esittelyjä sekä luodaan kulttuurimatkailun kehittämisen strategia Kaustisen seudulle vuoteen 2030. 

  • Alueen kulttuuriperinteen toimijoiden ja matkailuyritysten verkostoitumisen, tietoisuuden, osaamisen ja edellytyksien lisääntyminen kulttuurimatkailun kehittämiseksi Kaustisen seudulla sekä laajemmin Keski-Pohjanmaan maakunnassa. 

  • Toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen ottaen perinnetyöhön mukaan alueen koulut ja oppilaitokset. 

  • Uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja matkailuun sekä perinteen digitalisoitujen tuotteiden tuottamiseen, markkinointiin ja jakeluun. 

Ketkä rahoittavat KAIKUMA hanketta ja kuinka pitkään hanke kestää? 

Kaikuma hankkeen kokonaiskustannusarvio on 150 000 €. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat.  

Hankkeen toteuttamisaika on 01.09.2021 - 30.06.2023 

Meihin voit ottaa yhteyttä

Tytti Pohjola, Projektipäällikkö, työvapaalla

Tytti Pohjola

Projektipäällikkö, työvapaalla

KAIKUMA Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluiden kehittämishanke, Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustana -hanke

Puh. 040 182 1989

tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi
Kirsi Ojanen, projektityöntekijä

Kirsi Ojanen

projektityöntekijä

KAIKUMA Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluiden kehittämishanke

Puh.

kirsi.ojanen@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi