Siirry sisältöön

KAIKUMA

Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluiden kehittämishanke

Unescon hallitustenvälinen komitea nimesi kaustislaisen viulunsoittoperinteen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon kokouksessaan 15.12.2021. 

Kaustisen seutukunta on mukana mahdollistamassa aineettoman kulttuuriperinnön kehittämistä seudun veto- ja pitovoiman kasvattamisen sekä matkailun näkökulmasta.   

Mistä KAIKUMA hankkeessa on kyse? 

  • Selvitetään Kaustislaisen viulunsoittoperinteen ympärille syntyvän seudun matkailu- ja palveluyritysten toimintatapojen ja tuotteiden kehittämismahdollisuuksia. 

  • Vahvistetaan toimijakenttää kehittämällä kulttuurimatkailun arvoketjuja sekä luodaan ja pilotoidaan uudenlaisia matkailutuotteita aineettoman perinnön teemoissa.  

  • Osallistetaan ja sitoutetaan kehittämiseen mukaan alueen eri toimijoita ja sidosryhmiä  

  • Hankkeessa toteutetaan mm. virtuaaliseen ja perinteiseen matkailuun sekä aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyviä selvityksiä, järjestetään tapahtumia ja työpajoja, toteutetaan fyysisiä ja virtuaalisia kulttuurimatkailun esittelyjä sekä luodaan kulttuurimatkailun kehittämisen strategia Kaustisen seudulle vuoteen 2030. 

  • Alueen kulttuuriperinteen toimijoiden ja matkailuyritysten verkostoitumisen, tietoisuuden, osaamisen ja edellytyksien lisääntyminen kulttuurimatkailun kehittämiseksi Kaustisen seudulla sekä laajemmin Keski-Pohjanmaan maakunnassa. 

  • Toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen ottaen perinnetyöhön mukaan alueen koulut ja oppilaitokset. 

  • Uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja matkailuun sekä perinteen digitalisoitujen tuotteiden tuottamiseen, markkinointiin ja jakeluun. 

Ketkä rahoittavat KAIKUMA hanketta ja kuinka pitkään hanke kestää? 

Kaikuma hankkeen kokonaiskustannusarvio on 150 000 €. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat.  

Hankkeen toteuttamisaika on 01.09.2021 - 30.06.2023 

 

Hankkeen julkaisuja

Elävän perinnön seutu -kartta - lataa itsellesi ja tutustu elävän perinnön kohteisiin Kaustisen seudulla!

Elävän perinnön seutu-kartta
Elävän perinnön seutu-kartta

Minun päiväni perinteen parissa -sarja

Tutustu Kaustisen seutukunnan asukkaisiin, joiden arkipäivässä perinne ja soittaminen ovat luontevana osana elämää:  


Minun päiväni perinteen parissa -sarja

Kaustislainen viulunsoitto Unescon luetteloon -lyhytdokumentti

Hankkeen tiedotteita

Meihin voit ottaa yhteyttä

Tytti Pohjola, Projektipäällikkö

Tytti Pohjola

Projektipäällikkö

KASE Smart Countryside: Kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla, KAIKUMA Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalveluiden kehittämishanke

Puh. 040182 1989

tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi
Kirsi Ojanen, projektityöntekijä

Kirsi Ojanen

projektityöntekijä

Puh.

kirsi.ojanen@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi