Siirry sisältöön
  • Avoimet työpaikat seutuorganisaatiossa
24.11.2023

Projektipäällikkö kalastus- ja erämatkailun kehittämiseen

Käynnistämme ainutlaatuisen, laajan verkoston valmisteleman hankkeen matkailupalvelujen kehittämiseksi Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Maakunnassa on suuri vesistöjen ja luonnon tuottama potentiaali kalastusmatkailun kehittämiselle osana laajempaa luonto- ja erämatkailua sekä ns. elämysmatkailua, johon voidaan sisällyttää erityisesti kulttuuriin liittyvät matkailupalvelut.

Tule tekemään yhdessä kumppaniverkoston kanssa vahvuuksista ja mahdollisuuksista uusia matkailupalveluja sekä luomaan tulevaisuuden suuntaviivat kalastus- ja erämatkailun kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla!

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kalastus- ja erämatkailun tilannekuva, mahdollisuudet ja kehittämistarpeet Keski-Pohjanmaalla
  2. Kalastus- ja erämatkailun maakunnallinen kehittämissuunnitelma
  3. Kalastus- ja erämatkailun kasvupotentiaalin hyödyntämiseen liittyvien valmiuksien parantuminen ja liiketoiminnan vahvistuminen

Hanke tuottaa maakunnallisen kalastus- ja erämatkailun vision ja kehittämissuunnitelman, joka luo perustan pidemmän aikavälin maakunnalliselle kehittämiselle sekä tukee ja täydentää maakunnallista matkailun kehittämisen strategiaa. Hanke kokoaa ko. toimialan toimijoita ja yrityksiä sekä tuottaa uusia matkailuun liittyviä toiminta- ja palvelumalleja. Hanke käynnistää maakunnassa ao. toimialan kehittymisen yhtenäisenä ja suunnitelmallisena, jolloin olemassa oleva kalastus- ja erämatkailun potentiaali Keski-Pohjanmaalla voidaan muuntaa yrittäjyydeksi, uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeessa myös pilotoidaan muutamia kalastus- ja erämatkailutuotteita sekä lisätään ao. matkailun digitaalista saavutettavuutta sisältöjen tuottamisella.

Kaustisen seutukunta toteuttaa hankkeen yhdessä koulutusyhtymä KPEDU:n Perhon toimipaikan kanssa. Hankkeen toteutuksen kumppaneina ovat lisäksi Kokkolan Matkailu, KOSEK (Kokkolan seudun kehitys Oy) ja YritysKannus sekä toimialan yritykset, yhdistykset ja muut toimijat. Hankkeen rahoittavat Keski-Pohjanmaan liitto (JTF) ja maakunnan kunnat, jotka toimivat myös läheisinä yhteistyötahoina.

Projektipäällikkönä vastaat projektin kokonaistoteutuksesta ja työtäsi tukee projektisihteeri sekä osa-aikainen projektiasiantuntija. Hankkeelle nimetään ohjausryhmä ja toteuttamisen tukena toimii kumppaneista toimiva kehittämisryhmä. Lisäksi työsi tukena on Kaustisen seutukunta -organisaation monialainen asiantuntijatiimi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kiinnostusta laajasti luontomatkailun edistämiseen, ennakkoluulotonta, järjestelmällistä ja oma-aloitteista työotetta, kykyä kommunikoida eri sidosryhmien kanssa sekä hyviä yhteistyötaitoja verkostojen luomiseen ja kehittämiseen.

Painotamme soveltuvan ammatillisen tai korkea-asteen koulutuksen kautta hankittua osaamista matkailupalveluiden kehittämiseen. Painotamme myös aikaisempaa työkokemusta projektien toteuttamisesta tai kehittämistehtävistä matkailun ja tarkennettuna luontomatkailun saralla tai matkailuun liittyvästä yrittäjyydestä.

Tehtävässä vaaditaan hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä soveltuvaa digiosaamista. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhde on määräaikainen sidottuna projektin toiminta-aikaan (2 vuotta). Palkkaus määritellään Kaustisen seutukunnan käytäntöjen mukaisesti, johon vaikuttavat mm. koulutus, kokemus ja tehtävän vaativuus. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:a.

Organisaatiomme toimii monipaikkaisesti, työpisteitä on kaikissa seudun kunnissa. Projektipäällikön työalueena ovat hankealueen kunnat. Ns. päätoimipiste sijaitsee itse valitsemassasi Kaustisen seutukunnan jäsenkunnassa. Etä- ja hybridityö ovat olleet organisaatiossamme pitkään normaaleja toimintamalleja. Monipaikkaisuudesta ja etätyöstä huolimatta työilmapiiri on yhteisöllinen, avoin, kannustava ja rento. Kehitämme jatkuvasti tiimityötämme ja toimintamallejamme.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo sähköpostitse 11.12.2023 mennessä osoitteeseen: Sähköpostin otsikoksi: Projektipäällikkö Kalastus- ja erämatkailu, hakijan nimi.

Lisätietoja Kaustisen seutukunnan toiminnasta www.kaustisenseutu.fi.

Lisätietoja: Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, , p. 050 551 3030