Siirry sisältöön

Lestijokilaakson yläjuoksun retkeilyreittien kunnostushanke

Lestijoen melontareitti - Hongiston luontopolku - Kotojärven ja Jämsänkallion alueen retkeilyreitti

Lestijokilaakson kuntien erityisvahvuus on kaunis ja vaihteleva luonto - ainutlaatuinen jokimaisema ja monipuoliset luonnonmaisemat erä- ja suomaisemineen, kallioineen sekä rantaniittyineen. Lestijoen alkuosa on arvokas osa koko Keski-Pohjanmaan maakunnan luontokohteita ja matkailutarjontaa.

Hankkeen kohteena oleva Lestijokilaakson yläjuoksun alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin luontomatkailuun kuin asukkaiden virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan liikkumiseen.  Alue tuo mm. retkeilyreitin kalliomaisemissa sekä melonta- ja jokikalastusmahdollisuuden täydentämään lähistöllä olevan Peuranpolku -reitistön erä- ja luontomatkailua.

Kunnostushanke sisältää reittienraivausta, pitkospuiden rakentamista ja uusimista, ojan ylityspaikkojen kunnostamista, tulipaikkojen kunnostamista, laavun rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä.

Hankkeen tavoitteena on infraa parantamalla lisätä reittien saavutettavuutta ja turvallisuutta sekä sitä kautta tarjota monipuolisia luontoelämyksiä niin alueen asukkaille kuin matkailijoille. Hankkeella mahdollistetaan matkailullisesti kiinnostavan alueen muodostuminen, mikä edistää uusien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden syntymistä. Samalla lisätään alueen elinvoimaisuutta.

Lestijokilaakson yläjuoksun investointihanke koskee aluetta Lestijärven Niskankorvesta Toholammin Jämsään. Investointihankkeeseen sisältyvät:
1) Lestijoen kanoottireitin ja väistöpolkujen kunnostukset, opasteet ja viitoitukset välillä Niskankorpi – Hirvikoski sekä retkeilyreitin kunnostus välillä Niskankorventie – Jatkonkoski
2) retkeilyreitin kunnostus Toholammin Iso-Hongistonjärven alueella
3) retkeilyreitin ja taukopaikkojen kunnostus sekä opasteet ja viitoitukset Toholammin Jämsänkallion ja Kotojärven alueella.

Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta. Kuntarahoituksesta vastaavat Lestijärven ja Toholammin kunnat. Hankkeen toteutusaika 15.7.2019-31.12.2022.

Yhteyshenkilöt

Minna Kauppinen, hallintopäällikkö

Minna Kauppinen

hallintopäällikkö

Johtoryhmän ja seutuvaltuuston kokousten valmistelu ja pöytäkirjat, hankkeiden kuntarahoitus, K-P tilastoyhteistyön koordinointi, kehittämishankkeiden valmistelu, aluemarkkinointi.

Puh. 050 500 2102

minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Löydä nopeasti etsimäsi