Siirry sisältöön

Toteutuneet selvitykset

MAURO-hankkeen toimenpiteinä on mm.

  • selvittää uusiutuvan energian mahdollisuuksia Kaustisen seutukunnan alueella
  • tuottaa laskelmat uusiutuvan energian käyttöönoton taloudellisista ja aluetaloudellisista merkityksistä
  • selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalinen ja psykologinen toteutettavuus
  • visioda maaseudun uusi rooli tiekartaksi ja jatkotoimenpidesuosituksiksi

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenian tutkimus energiatransition sosiaalipsykologinen toteutettavuus Kaustisen seutukunnassa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tiivistelmä uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudellisista vaikutuksista

Löydä nopeasti etsimäsi