Siirry sisältöön
Valikko
sitewide searchHAE
  • Seututoiminta

Tarjouspyyntö: KASE Kasvuohjelma - videoiden tekstityspalvelu

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta                                                                TARJOUSPYYNTÖ

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI

                                                                             

KASE Kasvuohjelma – yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen: Webinaarivideoiden tekstityspalvelun hankinta

 

1. Hankinnan tausta

 

KASE Kasvuohjelma-yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen -hankkeen toteuttajana toimii Lestijärven kunta, Kaustisen seutukunta. Kaustisen seutukuntaan kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnat.

Hankkeen EAKR-rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4.11.2019. Hanke on yritysten toimintaympäristön kehittämishanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2021.

Tässä vaiheessa hankitaan asiantuntijapalvelu toteuttamaan hankkeessa toteutettujen valmennuswebinaaritallenteiden tekstitys.

 

2. Hankinnan kohde

 

Kohdassa 1 kuvatun taustan pohjalta pyydämme tarjousta Webinaaritallenteiden tekstityksestä.

 

Videoiden tekstitys (suomi-suomi) seuraavanlaisesta kokonaisuudesta:

Työyhteenliittymät -valmennuksen videot:

Osa 1: 84min 13s

Osa 2: 98min 09s

Osa 3: 104min 39s

Verkostovalmennuksen videot:

Osa 1: 72min 34s

Osa 2: 74min 15s

Osa 3: 62min 41s

 

3. Aikataulut

Tarjouspyynnöt jätetään 18.3.2021 ja niihin on vastausaikaa 31.3.2021 kello 14:00 saakka.

Tekstityspalvelu tulee olla toteutettuna 30.4.2021 mennessä.

 

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot

 

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot:

  1. Tarjoavan yrityksen / yhteisön lyhyt esittely
  2. Tarjotun palvelun kokonaishinta (alv 0) sisältäen kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut

 

5. Ilmoitus ja hankintamenettely

 

Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun tuottajalle sähköpostilla. Ilmoitus hankinnasta julkaistaan myös www.kaustisenseutu.fi -sivuilla.

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

6. Valinta

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

 

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:

  1. Kokonaishinta

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua kokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Kaustisen seutukunnalla on täydet oikeudet tilattuun aineistoon, kun työ on maksettu. Kaustisen seutukunnalla on tällöin oikeus tehdä niihin muutoksia ja luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta.

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä sitä kysyttäessä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU-projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit sekä muut esimerkiksi mahdollisiin matkoihin liittyvät dokumentit.

Hankinta maksetaan paperilaskua tai sähköpostilla toimitettua laskua vastaan, kun työ on tilaajan toimesta hyväksytysti toimitettu.

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja. Löytyy Internetistä osoitteesta:

http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä.

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

 

7. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

 

Pyydämme toimittamaan tarjouksen keskiviikkoon 31.3.2021 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.

Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”KASE Kasvuohjelma asiantuntijapalvelut, tekstityspalvelu”

 

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

 

Tarjouksen on oltava voimassa 15.4.2021 saakka.

 

8. Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli

 

Tarjous tulee laatia kokonaisuudessaan suomen kielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli.

 

9. Lisätietoja

 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse projektipäällikkö Timo Pärkkä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.Lisätiedot toimitetaan kaikille tarjoajille.

 

Lestijärvellä 18.3.2020

 

KAUSTISEN SEUTUKUNTA

 

 

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja