Siirry sisältöön

Kaustisen seutukunta selvittää biopohjaisen energian kysynnän edellytyksiä seutukunnan alueella.  

Tule mukaan kehittämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia seutukunnan alueella!

Kierth2on 2.0 -hanke on osa Kaustisen seutukunnan toimintaa, jonka avulla kehitetään uusiutuvan energian ekosysteemejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusiutuvan energian liiketoiminnalle ja erityisesti biokaasun käytön lisäämiselle Kaustisen seutukunnan alueella. Aiemmin Kaustisen seutukunnan hankkeissa on tarkasteltu alueen biokaasun tuotantopotentiaalia, ja nyt ryhdytään tarkastelemaan biokaasun ja sen jalosteiden kysyntää alueella. Biokaasu on merkittävässä roolissa fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa uusiutuvilla polttoaineilla, parantamassa materiaalien resurssitehokkuutta sekä kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Jotta biokaasun hyödyntämisaste ja käyttö esim. biopolttoaineena kasvaisi, on kehitys- ja investointipäätöksiä hidastavia epävarmuustekijöitä, esteitä ja pullonkauloja selvitettävä, lievennettävä ja poistettava. Kierth2on 2.0 -hanke pyrkii tuottamaan tietoa ja etsimään vastauksia juuri näihin kysymyksiin.  

Kierth2on 2.0 -hanke tekee selvitystyötä alueellisesta uusiutuvan energian, erityisesti juuri biokaasun ja sen johdannaisten, kysynnästä ja sen kehittymisestä, tuottaen edellytyksiä ja toimintamalleja uusiutuvan energian tuotannon laajamittaiseen käynnistymiseen Kaustisen seutukunnassa. Hankkeessa selvitetään myös vetytalouden mahdollisuuksia ja merkitystä alueellemme.  

 

Ilmoittaudu mukaan! 

Hanke aloittaa teemaryhmätyöskentelyn aihealueen ympärillä. Teemaryhmien avulla pyritään saamaan nykyistä huomattavasti parempi kuva uusiutuvan energian kysynnästä yhteiskunnan eri sektoreilla.  

Osallistu mukaan ilmoittautumalla tästä
  

 
Kierth2on 2.0 -hankkeen projektipäällikkönä aloitti 25.11. Salla Siivonen. Hanke on saanut rahoituksen Keski-Pohjanmaan liiton Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat sekä Korpelan Voima.  
  
Lisätietoja:   
   
Salla Siivonen  
projektipäällikkö  
KIERTH2ON 2.0–hanke  

puh. 040 480 6162 
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 

Löydä nopeasti etsimäsi